Laureaatprogramma

De laureaatopleiding richt zich tot uitvoerders en componisten die hun conservatoriumstudies hebben afgerond in Vlaanderen of in het buitenland.

Tijdens dit traject kunnen kandidaat-laureaten binnen een flexibel kader praktijkgericht onderzoek doen naar onderwerpen die nauw aansluiten bij hun eigen professionele activiteiten. Het programma en de individuele begeleiding worden op maat van de kandidaat en het onderzoeksproject samengesteld. Hierbij vormen de artistieke keuzes en persoonlijke ontwikkelingen van de student de leidraad.

Bij een succesvolle afronding van het traject wordt de student bekroond met de titel ‘Laureaat van het Orpheus Instituut’.

Toelating & inschrijving

Toelatingsvoorwaarden

Het laureaattraject is ontworpen voor uitvoerders en componisten met diverse muzikale achtergronden uit binnen- en buitenland met originele, welomschreven ideeën voor artistiek onderzoek. Kandidaat-laureaten zijn excellente musici en hebben aanzienlijk, weinig of geen onderzoekservaring, maar wensen door artistiek onderzoek hun eigen kennis en uitvoeringspraktijk aan te scherpen.

Om het laureaattraject te kunnen aanvatten, moet je in het bezit zijn van een masterdiploma in de kunsten (of gelijkwaardig) van een erkende Belgische hogeronderwijsinstelling. Als je een niet-Belgisch diploma bezit, dan is de toelating afhankelijk van een uitvoerig dossieronderzoek door de toelatingscommissie.

Aanmeldingsformulier

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich op elk moment van het jaar aanmelden d.m.v. een aanmeldingsformulier.

Op basis van dit dossier beslist de toelatingscommissie of de kandidaat mag deelnemen aan het toelatingsexamen.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen bestaat uit een artistieke presentatie, een mondelinge toelichting van het onderzoeksdossier en een interview met de toelatingscommissie. De datum van het examen wordt in overleg met de kandidaat vastgelegd.

Inschrijvingsgeld

Als de kandidaat geslaagd is, wordt een mentor gezocht die de kandidaat tijdens het volledige laureaattraject zal begeleiden. De start van het traject wordt in overleg met de kandidaat vastgelegd. Bij aanvang van het traject wordt een contract opgesteld.

Het inschrijvingsgeld voor het volledige laureaattraject bedraagt € 2.500.

Laureaatprogramma

Laureaatstudenten

Deze studenten volgen momenteel de laureaatopleiding:

 • David Coll 

Exploring aspects of embodiment through and intentionality through composing and writing

Laureaten

De 10 Laureaten van het Orpheus Instituut zijn:

2009

 • Richard Sutcliffe

The Viola da Gamba Family of Instruments from 1750 to 1850

mentor: Jan De Winne

2008

 • Jeroen Billiet 

200 Years of Belgian Hornschool? A comprehensive study on the horn in Belgium, 1789-1960 mentor: Claude Maury

2007

 • Martje Vande Ginste 

Scandinavian songs in the original language. Focus on the cycle ‘Haugtussa' opus 67 of Edvard Grieg mentor: Jozef de Beenhouwer

2006

 • Annelies Focquaert 

Jacques-Nicolas Lemmens. Life and work of an organist mentor: Jean Ferrard

2005

 • Sander Germanus  

Music Thermic. Development of quarter-tone voice leading as a slightly absurd and hallucinatory complement to other manipulated parameters of his 'music thermic' mentor: Luc Van Hove

2004

 • Tom Pauwels

'De echo van 't saluut.' A research on the relation composer-guitar player and translation of this research towards practice mentor: Jan Michiels

2002

 • Geert Callaert 

Keyboard music in the twentieth century: a research on the origin and destination of an tendencies within contemporary keyboard musicby means of the piano solo and chamber music oeuvre for percussion and keyboard of Karlheinz Stockhausen, Charles Wuorinen and Iannis Xenakis mentor: Luc Van Hove

 • Stefan Van Landeghem 

Franz Liszt, the radical renewer of the Romantic music and the forerunner of 20th century music mentor: Levente Kende

2001

 • Karin de Fleyt 

Fl² / extension possibilities of the contemporary flute repertoire mentor: Godfried-Willem Raes

 • Pieter Schuermans   

"Looking through Eardrums", a study on the interaction between music and movement mentor: Yves Knockaert