AReMus

AReMus (Artistic Research in Music) is een Masterprogramma in samenwerking met het Orpheus Instituut, aan het Conservatorio Santa Cecilia in Rome (Italië).

Na jaren van nauwe samenwerking tussen het Conservatorium van Rome en het Orpheus Instituut in de vorm van workshops, werd in 2020 een Masterprogramma opgericht. Het éénjarig Masterprogramma AReMus (Artistic Research in Music) ondersteunt artistieke onderzoekers die een doctoraat in de muziek nastreven, en bepaalt zo de verdere loopbaan van deze studenten. Onderzoekers aan het Orpheus Instituut zijn deel van de teaching staff en geven begeleiding aan de studenten bij het opzetten van onderzoeksprojecten.

→ Meer info

Logo Conservatoriosantacecilia