Over het Orpheus Instituut

Onderzoek waar muziek in zit…

Het Orpheus Instituut creëert een dynamische onderzoeksomgeving waarin artistiek onderzoek naar de processen van het ‘muziek maken’ centraal staat. De onderzoekers – zowel uitvoerders als componisten – vertrekken voor het onderzoek vanuit hun eigen muzikale praktijk. Dát maakt het onderzoek aan het Orpheus Instituut zo bijzonder. Hun bevindingen vertalen ze naar bruikbare kennis, inzichten en toepassingen voor hun eigen muzikale praktijk en die van andere musici wereldwijd. 

Naast een innoverend onderzoekscentrum biedt het Orpheus Instituut plaats aan twee opleidingstrajecten – een doctoraatsopleiding (docARTES) en een laureaatopleiding. De combinatie van een onderzoeks- en een opleidingscentrum en hun onderlinge verwevenheid bepalen in grote mate het unieke karakter van het Orpheus Instituut. Samenwerking en kennisuitwisseling tussen een 25-tal onderzoekers en een 40-tal doctorandi zorgen voor een inspirerende onderzoeksomgeving en een bijzondere dynamiek in het instituut.

Het Orpheus Instituut organiseert regelmatig seminaries, workshops en studiedagen, een jaarlijks terugkerende Academy en een Research Festival. Hier wordt onderzoek gepresenteerd aan de bredere onderzoeksgemeenschap, maar ook kritisch tegen het licht gehouden, bediscussieerd en uitgediept. Daarnaast heeft het Orpheus Instituut ook een eigen publicatiereeks.

Het Orpheus Instituut geldt binnen Europa als één van de hoofdrolspelers op het vlak van artistiek onderzoek in muziek. De wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs, de faciliteiten voor studenten en onderzoekers en het wereldwijde netwerk zijn troeven die het Orpheus Instituut een geheel eigen identiteit geven. Anno 2017 wordt het dan ook erkend als een aantrekkingspool voor musici-onderzoekers en internationaal toonaangevend instituut voor innovatie in artistiek onderzoek