Onderzoeksagenda 2010-2013: Artistic Experimentation in Music (Fase 1)

Voor de periode 2010-2013 werd een onderzoeksagenda uitgetekend waarin de notie ‘experiment/experimenteren’ centraal staat: ‘Artistic Experimentation in Music’. Experimenteren is immers inherent aan het muziek maken.

Het onderzoek werd geleid door volgende vragen:

  • Wat is het karakter, de functie en het potentieel van ‘experiment’ in de muzikale praktijk?
  • Hoe draagt ‘experiment’ bij tot de ontwikkeling van een artistieke identiteit en expertiseveld en hoe kan het aspecten van belichaamde kennis (embodiment) ontsluiten?
  • Hoe beïnvloedt het artistieke experiment de ontwikkeling van muzikale praktijken, zowel historisch als actueel?
  • Wat is de relatie tussen het experiment in de muziek en andere gebieden van het menselijk handelen?