Orpheus Research Centre in Music [ORCiM]

Een onderzoekspionier ‘Made in Flanders’

Het Orpheus Research Centre in Music [ORCiM] zag het licht in 2007. Van bij de start was het de ambitie om een ideale biotoop te scheppen waarin Artistiek Onderzoek zich als jonge discipline kon ontwikkelen. Artistiek onderzoek is onderzoek waarbij het perspectief van de artiest bepalend is voor zowel de vraagstelling, de methode als het resultaat. Bevindingen worden vertaald naar bruikbare kennis, inzichten en toepassingen voor de eigen muzikale praktijk en die van andere musici wereldwijd. De systematische aanpak – inherent aan onderzoek – gaat er hand in hand met de eigenheden van artistieke processen (nl. het muziek maken).

In de beginjaren groeide het onderzoeksteam van 4 tot 15 musici-onderzoekers, afkomstig uit 10 verschillende landen. Hierdoor was het onderzoekscentrum van meet af aan internationaal georiënteerd. Het artistiek onderzoek binnen ORCiM wordt sinds 2010 gecentreerd rond de onderzoeksfocus ‘Artistic Experimentation in Music’. Binnen deze focus werken onderzoekers aan individuele én gezamenlijke onderzoeksprojecten. Bevindingen worden gebundeld in publicaties, opnames, composities en optredens en gepresenteerd tijdens seminaries, workshops, studiedagen, een jaarlijks terugkerende Academy en een Research Festival.

Door artistiek onderzoek te verrichten wil het ORCiM een sleutelrol vervullen in de ontwikkeling van Artistiek Onderzoek als volwaardige en zelfstandige discipline binnen het onderzoekslandschap en het hoger muziekonderwijs. Over de jaren heen heeft ORCiM wereldwijd een sterk vertakt onderzoeksnetwerk kunnen uitbouwen. Door hierin een leidende rol op zich te nemen en belangrijke initiatieven op te starten, wordt het internationaal erkend als drijvende kracht voor de innovatie van ‘artistiek onderzoek in muziek’. Het Orpheus Instituut is inmiddels uitgegroeid tot een aantrekkingspool voor onderzoekers, conservatoria en universiteiten - in Vlaanderen, Europa én daarbuiten.